احسان‌فیت

مربی شخصی شما

برنامه تمرینی شخصی متناسب با

فیزیک و توانایی شما

گام اول

آنالیز فیزیک شما

در گام اول فیزیک شما را آنالیز و بررسی می کنیم. تا از دو منظر آسیب شناسی و ضعف در کدام عضله

گام دوم

ارائه برنامه تمرینی

در گام اول فیزیک شما را آنالیز و بررسی می کنیم. تا از دو منظر آسیب شناسی و ضعف در کدام عضله

گام سوم

آغاز پشتیبانی

در گام اول فیزیک شما را آنالیز و بررسی می کنیم. تا از دو منظر آسیب شناسی و ضعف در کدام عضله

آخرین پلن ها

در سایت ما ثبت نام کنید تا از امکانات
پلن ها استفاده نمایید

پلن هفتگی

توضیح خود را وارد کنید
تومان 2000 ماهیانه
 • لیست آیتم #1
 • لیست آیتم #2
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
محبوب
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
  YYYY dot MM dot DD
 • Hidden
 • Hidden

پلن ماهانه

توضیح خود را وارد کنید
تومان 4000 سه ماهه
 • لیست آیتم #1
 • لیست آیتم #2
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
محبوب
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
  YYYY dot MM dot DD
 • Hidden
 • Hidden

پلن سالانه

توضیح خود را وارد کنید
تومان 9000 سه ماهه
 • لیست آیتم #1
 • لیست آیتم #2
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
 • لیست آیتم #3
محبوب
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
  YYYY dot MM dot DD
 • Hidden
 • Hidden

آخرین نظرات ورزشکاران وبسایت

احسان فیت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ehsanfit.com/?p=4916